Χορηγία

Η LuvMi είναι μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση και στηριζόμαστε στον ζήλο των συνεργατών μας και στην προσφορά εθελοντών και ιδιωτών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, προσκαλούμε κάθε κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία που θέλει να γίνει χορηγός μας και να υποστηρίξει το έργο μας, να επικοινωνήσει μαζί μας.

Επίσης, αν έχετε ή δουλεύετε σε μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να προσφέρει χρόνο, προϊόντα ή υπηρεσίες στην οργάνωσή μας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@luvmi.gr