Η διαδικασία μας

1 Βρίσκουμε τους σκύλους μας σε καταφύγια της Αθήνας

2 Παρέχουμε ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στους σκύλους όταν αυτό χρειάζεται, χρησιμοποιώντας κλασικές καθώς και ομοιοπαθητικές θεραπείες

3 Εκπαίδευση των σκύλων από την ομάδα των θετικών εκπαιδευτών μας

4 Κοινωνικοποίηση των σκύλων με τη βοήθεια των εθελοντών μας

5 Μπάνιο και καλλωπισμός πριν το μεγάλο event

6 Έκθεση των σκύλων προς υιοθεσία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, εύκολα προσβάσιμο χώρο για 3 ημέρες

7 Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, γίνεται έλεγχος του χώρου στον οποίο θα πάει ο σκύλος εντός 24 ωρών

8 Οι νέοι κηδεμόνες παρακολουθούν 2 δωρεάν σεμινάρια από τους θετικούς εκπαιδευτές μας γιά 2 διαδοχικές μέρες

9 Υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης υιοθεσίας από τους αναδόχους

10 Διατηρούμε επαφή με τους σκύλους μας με κατ’ οίκον επισκέψεις, μιά φορά το δίμηνο κατά τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια μια φορά ετησίως