Η διαδικασία μας

1 Οι σκύλοι μας προέρχονται από καταφύγια της Αθήνας

2 Αναζητούμε κατάλληλους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν φιλοξενώντας έναν σκύλο

3 Καλύπτουμε όλα τα έξοδα του σκύλου κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας

4 Παρέχουμε στους σκύλους ιατρική φροντίδα / ψυχολογική υποστήριξη, όταν αυτό χρειάζεται

5 Οι σκύλοι μας εκπαιδεύονται χωρίς βία και μαθαίνουν να εμπιστεύονται τους ανθρώπους

6 Κοινωνικοποιούνται, προσαρμόζονται στο αστικό / οικιακό περιβάλλον

7 Προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της οργάνωσης

8 Όταν βρεθεί κατάλληλη οικογένεια, προηγείται ένα σύντομο διάστημα δοκιμαστικής “συγκατοίκησης” πριν να υπογραφεί δεσμευτική σύμβαση υιοθεσίας όπως ορίζει ο νόμος

9 Οι νέοι ανάδοχοι παίρνουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες από εκπαιδευτή της ομάδας και απολαμβάνουν προνομιακές τιμές στα μαθήματα που τυχόν θα χρειαστούν στο μέλλον

10 Διατηρούμε επαφή με τους σκύλους μας με προσυμφωνημένες κατ’ οίκον επισκέψεις