Η διαδικασία μας

1 Βρίσκουμε τους σκύλους μας σε καταφύγια της Αθήνας

2 Οι σκύλοι αυτοί μεταφέρονται σε σπίτια φιλοξενίας

3 Τους παρέχουμε ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη, όταν αυτό χρειάζεται, χρησιμοποιώντας κλασικές καθώς και εναλλακτικές θεραπείες

4 Οι σκύλοι μας εκπαιδεύονται θετικά από την ομάδα των θετικών εκπαιδευτών μας

5 Κοινωνικοποιούνται με τη βοήθεια των φιλοξενητών και των εθελοντών μας

6 Συμμετοχή των σκύλων προς υιοθεσία στα pop-up events μας

7 Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, γίνεται έλεγχος του χώρου των πιθανών αναδόχων εντός 24 ωρών

8 Οι νέοι ανάδοχοι παρακολουθούν 2 δωρεάν σεμινάρια από τους θετικούς εκπαιδευτές μας

9 Υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης υιοθεσίας από τους αναδόχους

10 Διατηρούμε επαφή με τους σκύλους μας με κατ’ οίκον επισκέψεις